BEROEPSGEHEIM

In 1975 publiceert Willem M. Roggeman een bundel interviews met schrijvers, waaronder Gust Gils. Het betreft een vrij zeldzaam, bijzonder leerrijk en opvallend openhartig gesprek, waarin onder meer wordt ingegaan op rol en betekenis van de muziek, het redacteurschap van tijdschriften, het orale karakter van de poëzie, en daaraan gekoppeld Gils’ vermeende anti-lyriek.

beroepsgeheim

(Willem M. Roggeman, Beroepsgeheim. Gesprekken met schrijvers, Nijgh & Van Ditmar, ’s Gravenhage/Rotterdam, 1975, pp.249-275)